PASLAUGOS

UAB “SECURITY polis” teikia šias paslaugas:

  • Asmens apsauga;
  • Kompleksinė apsauga;
  • Fizinė objektų apsauga;
  • Patruliavimas;
  • Krovinių palyda;
  • Asmenų atvykstančių į Lietuvą apsauga;
  • Galime teikti blaivaus vairuotojo paslauga;
  • Signalizacijos instaliacija, vaizdo kameros, vaizdo įrašymo įranga.
Budintys apsaugos darbuotojai palaiko viešąją tvarką. Per trumpą laiką informuos apie žinomus arba pagrįstai įtariamus pavojus saugiam darbui, apsaugos sąlygų pasikeitimus. Vykdys personalo apsaugą objekte nuo nusikalstamo kėsinimosi į jų gyvybę bei sveikatą. Nedelsiant reaguoja į bet kokius pranešimus apie galimą ar faktiškai daroma žalą turtui, darbuotojamas. Apsaugos darbuotojai keičiasi suderintu laiku. Visi darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs.