APIE MUS

UAB “SECURITY polis” yra licenzijuota saugos tarnyba
(Policijos departamento LR VRM licenzija Nr.000423).

Jūsų saugumui siūlome fizinę objektų bei asmens apsaugą, krovinų palydą, kurią galime vykdyti visoje Lietuvoje. Tai gali būti įgyvendinama tiek kliento, tiek mūsų saugos tarnybos transportu.

Fizinei teritorijų, pramoninių, administracinių, prekybinių objektų, bankų, gyvenamųjų patalpų, materialių, finansinių vertybių, naktinių klubų restoranų apsaugai steigiame apsaugos postus, kuriuose dirba parengti, ginkluoti šaunamais ginklais (arba neginkluoti), aprūpinti specialiomis ir radijo ryšio priemonėmis apsaugos darbuotojai ar darbuotojos. Objektų saugos intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į realias grėsmes ir klientų pageidavimus.

Fizinę, ginkluotą apsaugą vykdo specialiai tam parengti darbuotojai, kuriems keliami aukšti fizinio, kovinio bei specialaus pasirengimo reikalavimai.

Budintys apsaugos darbuotojai palaiko viešąją tvarką. Per trumpą laiką informuos apie žinomus arba pagrįstai įtariamus pavojus saugiam darbui, apsaugos sąlygų pasikeitimus. Vykdys personalo apsaugą objekte nuo nusikalstamo kėsinimosi į jų gyvybę bei sveikatą. Nedelsiant reaguoja į bet kokius pranešimus apie galimą ar faktiškai daroma žalą turtui, darbuotojamas. Apsaugos darbuotojai keičiasi suderintu laiku. Visi darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs.